Nửa giai đoạn 2016-2021: Thu hút vốn đầu tư gấp đôi giai đoạn 2011-2016

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Phạm Thành Nhơn cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh đã thu hút thêm 211 dự án (DA) đầu tư, với tổng vốn hơn 45.000 tỷ đồng. So về DA, số DA nửa giai đoạn 2016-2021 cao gấp 1,5 lần 5 năm trước đó (2011-2016), còn tổng vốn đầu tư tăng gấp đôi. Riêng 8 tháng của năm 2018, tỉnh đã thu hút 65 DA đầu tư, với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều DA lớn, quan trọng, có tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Để thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại An Giang, tỉnh đã rút ngắn, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính. Trong đó, thời gian ra quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất rút ngắn còn 16 ngày (quy định 30 ngày), thành lập doanh nghiệp chỉ trong 1 ngày (quy định 3 ngày)…

Theo AGO