chuc-mung-nam-moi-2022

Giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng để giữ hạng?

Ông Nông Huy Khoa (Yên Bái) đang hưởng ngạch giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II, mã số V.07.04.11 nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Vừa qua ông Khoa được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Ông hỏi, theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, ông có được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31 không, hay bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Viên chức 2010 quy định “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Điểm b Khoản 1 Điều 31).

Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II là một trong những tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Trước đó, ông Nông Huy Khoa đã bổ nhiệm vào ngạch giáo viên (theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC và Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

Khi chuyển từ ngạch giáo viên sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, ông phải bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được bổ nhiệm, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và cho đến thời điểm này (khi có Thông tư mới thay thế), giáo viên đã có hơn 5 năm để hoàn thiện các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (nếu còn thiếu).

Đồng thời, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp huyện không có giá trị thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Do đó, để được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, ông Khoa phải đạt các tiêu chuẩn của hạng bao gồm cả tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Theo Chinhphu.vn

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

34939025
Hôm nay
Tất cả
5222
34939025