Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 25/9, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ tỉnh khoá XI. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa mới có 48 đồng chí.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025,  đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 14 đồng chí (khuyết 01).

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng.

Ban Chấp hành đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Hoàng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 08/01/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII, IX, X; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa IX, X; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang./.

Theo Cổng TTĐT AG