chuc-mung-nam-moi-2022

Bài viết

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 48 đồng chí (khuyết 03). Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khuyết 01.

Bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Lê Văn Nưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bầu 09 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bầu đồng chí Võ Minh Hoàng giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Rạng và đồng chí Nguyễn Thanh Tân giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch đã báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả biểu quyết của Đại hội về các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu 5 năm (2020 - 2025).

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt

Đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết tại đại hội

Phát biểu bế mạc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 349 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của Nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tỉnh đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã biểu quyết với sự nhất trí cao về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu xây dựng An Giang - quê hương của Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp!

Theo Cổng TTĐT AG

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

AGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangHD GroupSang XanhANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

34938631
Hôm nay
Tất cả
4828
34938631