Get Adobe Flash player

3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Xem thêm:  3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống

Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Dự thảo Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đang được Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Xem thêm:  Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Tiêu chí kinh tế trang trại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

Xem thêm:  Tiêu chí kinh tế trang trại

Miễn phí 6 dịch vụ, giảm giá 9 dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

hằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu phí đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán. 

Xem thêm:  Miễn phí 6 dịch vụ, giảm giá 9 dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều (chung và đối với trẻ em) làm cơ sở đo lường và đề xuất định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo; xây dựng khung chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm:  Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

17475476
Hôm nay
Tất cả
1538
17475476