Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 97; cụ thể như sau: