Get Adobe Flash player

Châu Thành: Khuyến khích nông dân phát triển kinh tế trang trại

Năm 2020, huyện Châu Thành (An Giang) tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Lãnh đạo huyện Châu Thành khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Trong đó, khuyến khích nông dân phát triển kinh tế trang trại, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực về năng suất, giá trị sản lượng gắn với thị trường tiêu thụ và điều kiện tự nhiên của từng địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 42 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chí kinh tế trang trại, gồm: 30 trang trại trồng trọt, 5 trang trại chăn nuôi, 5 trang trại thủy sản và 2 trang trại đa canh…

Theo AGO

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

20378138
Hôm nay
Tất cả
23676
20378138