Bài viết

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Các sở, ngành, địa phương phải tận dụng tốt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức để phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Ngày 11/1, UBND tỉnh An Giang Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân, nền kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, mặc dù mức tăng có thấp hơn với cùng kỳ, nhưng đã là một thành công lớn trong điều kiện hiện nay; các lĩnh vực văn hoá, an sinh xã hội, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến dịch bệnh Covid – 19 để tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,… phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Năm 2020, kết quả kinh tế - xã năm của An Giang đã thực hiện đạt và vượt 8/13 chỉ tiêu, tương đương đạt 61,54% chỉ tiêu; bao gồm 2 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt, có 5 chỉ tiêu không đạt. Năm 2020, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn An Giang tăng 2,69% so cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 tăng 7,04%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,46% (năm 2019 tăng 4,91%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,54% (năm 2019 tăng 12,17%); khu vực dịch vụ tăng 1,65% (năm 2019 tăng 7,10%); thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 2,25% (năm trước tăng 8,91%). Về cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 35,75%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,33%; khu vực dịch vụ chiếm 46,28%; thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm chiếm 3,64%

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh đã đề ra. Triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh An Giang dự báo gặp nhiều thuận lợi trong năm 2021 do việc hoàn tất ký kết Hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVFTA và IPA) đem lại, Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mở ra cho tỉnh có nhiều cơ hội và thị trường, nhất là các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đang ngày càng cải thiện. Đặc biệt là công trình Cầu Vàm Cống hoàn thành có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa An Giang với các tỉnh trong và ngoài vùng. Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch, khu vui chơi, giải trí của tỉnh tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, góp phần tăng trưởng ngành du lịch và dịch vụ của tỉnh. Đặc biệt, các dự án lớn của các nhà đầu tư thực hiện bắt đầu được khởi công triển khai xây dựng sẽ tạo ra động lực, sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, An Giang đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 6% - 6,5%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,80% - 2,82%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,34% - 8,87%; khu vực dịch vụ tăng 8,03% - 8,95%; thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 4,73% - 5,05%.Tỉnh cũng đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt từ 50,6 triệu đồng – 50,9 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu là 965 triệu USD; thu ngân sách là 6.863 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 43,91%.

An Giang cũng phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân là 66,5%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 -1,2% năm; số bác sĩ trên 1 vạn dân là 9,4 bác sĩ/1 vạn dân. Số giường bệnh trên 1 vạn dân 26,10 giường/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Đến hết năm 2021, An Giang có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh là 91% và tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 20%.

Để đạt được mục tiêu GRDP tăng 6,00% - 6,50% theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 4 quý với mục tiêu phấn đấu tăng 6,5% cho năm 2021. Trong quý 1/2021, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 5,59%, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,62%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 7,55%; khu vực Dịch vụ tăng 8,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,85%. Quý II/2021, tăng trưởng GRDP đạt 8,85%, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,17%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 9,76%; khu vực Dịch vụ tăng 9,10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp giảm 4,49%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 6,81%, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,55%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,66%; khu vực Dịch vụ tăng 8,98%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 4,68%. 

Sang quý III/2021, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 6,13%, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,61%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,27%; khu vực Dịch vụ tăng 8,85%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,51%. Lũy kế 9 tháng đầu năm An Giang tăng trưởng GRDP đạt 6,55%, trong đó khu vực Công nghiệp, xây dựng và khu vực Dịch vụ tăng cao nhất từ  8,51% đến  8,93%. Kết thúc quý IV/2021, tăng trưởng GRDP của An Giang đạt 6,35%, trong đó khu vực vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,90%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 9,77%; khu vực Dịch vụ tăng 9,01%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,18%. Lũy kế cả năm 2021, tăng trưởng GRDP của An Giang đạt mục tiêu 6,50%, trong đó khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,82%; khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 8,87%; khu vực Dịch vụ tăng 8,95%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,05%.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm thành công của An Giang trong điều kiện hết sức khó khăn, An Giang đã thực hiện hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả; đảm bảo về an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh đảm bảo. Trong bối cảnh rất đặc biệt, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ 2021-2025, các ngành và địa phương, toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của HĐND tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo; phải bám sát vào 3 khâu đột phá và 5 Chương trình hành động thực hiện của nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu ngành Nông nghiệp đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp theo Đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chống hạn, xâm nhập mặn; nạo vét kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới vào mùa khô hạn. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ (nông nghiệp sạch), công nghệ sinh học. Rà soát các dự án trọng điểm của Doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp, phối hợp các ngành kịp thời tháo gỡ, hoặc báo cáo UBND tỉnh để xử lý nhanh cho doanh nghiệp. Cần làm ngay rà soát, cân đối nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu thụ những ngày Tết sắp đến, phối hợp Sở Công Thương xây dựng những phương án ứng phó trong các tình huống xảy ra, tránh tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Xây dựng kế hoạch triển khai hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Hoàn thành và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững.

Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình trọng điểm, đảm bảo đến cuối năm 2021 phải đạt cao hơn năm 2020. 

Sở Tài chính, Cục thuế, thực hiện giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách; nghiên cứu mở rộng nguồn thu trên cơ sở thu đúng, thu đủ; tạo nguồn thu mới… để đảm bảo nguồn lực cho tỉnh đầu tư phát triển. Quản lý các nguồn chi chặt chẽ, hợp lý đúng quy định.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát việc quản lý và sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực đối với các nguồn tài sản, tài chính công. 

Sở Giao thông vận tải, các sở ngành và địa phương: Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân các công trình hạ tầng giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch và các công trình khắc phục sạt lở. 

Tranh thủ làm việc với các Bộ ngành, Trung ương đầu tư các dự án của tỉnh như: đầu tư nâng cấp đường tỉnh 954 thành Quốc lộ 80B, Xây dựng cầu Thuận Giang; đầu tư đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ trước với 02 làn xe, sau đó nâng lên 04 làn xe; đầu tư đường tỉnh 950 – Tân Châu với mục đích an ninh, quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ đường tránh quốc lộ 91 qua thành phố Long Xuyên.

Sở Xây dựng tập trung chỉnh trang nâng cấp đô thị lớn, phấn đấu trong năm 2021 thành lập Thị xã Tịnh Biên trực thuộc tỉnh; các dự án nâng cấp đô thị từ nguồn vốn vay.

Đẩy nhanh tiến độ và đưa vào vận hành các dự án xử lý rác thải trên địa bàn các huyện Châu Thành, Phú Tân và thành phố Châu Đốc. 

Sở Công Thương chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam. Nghiên cứu phát triển các loại hình thương mại mới (thương mại điện tử, mô hình Take away – mang đi, sàn giao dịch...) phù hợp tình hình dịch bệnh. 

Thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khai thác và tận dụng các Hiệp định thương mại mới của Việt Nam. 

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông chủ động chuẩn bị nguồn hàng, các mặt hành thiết yếu phục vụ nhân dân trong những ngày Tết.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, phối hợp các đơn vị tăng cường hoạt động quảng bá du lịch và hình ảnh An Giang; tham gia và tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, chú trọng hỗ trợ  các sản phẩm đạt OCCOP, các sản phẩm khởi nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cục Quản lý thị trường, phối hợp các đơn vị thực hiện tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, đặc biệt thời điểm cuối năm, nhằm đảm bảo hàng hóa chất lượng phục vụ nhân dân và bảo vệ sản xuất trong nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung công tác phòng chống sạt lở, khẩn trương triển khai thực hiện dự án chỉnh trị dòng chảy, nhằm hạn chế các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh. Quản lý tốt việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh; cũng như việc cấp phép khai thác các mỏ mới. 

Khẩn trương hoàn thành việc đóng lấp các bãi rác gây ô nhiễm theo lộ trình đã đề ra; xử lý cơ bản các điểm, khu vực ô nhiễm môi trường trong nội thành, nội thị. 

Sở Nội vụ phối hợp các ngành và địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước.  Đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét việc chấn chỉnh kỷ luật – kỷ cương trong bộ máy hành chính các cấp.

Thực hiện tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015-2021 và triển kha giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biều Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Giáo dục và Đạo tạo tiếp tục nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, có giải pháp thu hút, bồi dưỡng nhân tài. Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thay sách giao khoa theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường; quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế; thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Sở Y tế tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phát triển mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch Covid -19.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, tăng sự hài lòng của người dân; tăng cường cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện toàn diện và đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng. Tập trung đào tạo nghề nghề gắn với phát triển thị trường lao động, nhất là thị trường lao động có thu nhập cao.

Ngoài ra, năm hết, Tết đến, Sở phải phối hợp với các ngành và địa phương chăm lo tết một cách chu đáo cho nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt cho nhà nhà vui Tết, đón xuân, đặc biệt, đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, trẻ mồ côi…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành và  các địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội năm 2021; Quan tâm chăm lo, nâng chất các điều kiện phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch An Giang an toàn và thân thiệt để xúc tiến và kích cầu du lịch trong điều kiện dịch bệnh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch, các lễ hội địa phương, các dịch vụ phục vụ du lịch, tạo sự đa dạng, đặc trưng về văn hoá để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là trong các dịp tết, lễ hội. 

Hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2021 - 2025. (Hoàn thành trong quý I/2021).

Sở Thông tin và Truyền Thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số; Đẩy mạnh tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ cho ngành Công thương thực hiện phát triển thương mại điện tử.

Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an: Tăng cường công tác quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, nhất là trong thời tết Nguyên đán sắp tới.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang: Nhiệm vụ của năm 2021 là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và nhân dân. Vì vậy, từng ngành, từng cấp căn cứ vào kịch bản tăng trưởng của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động đề ra các giải pháp tích cực, khả thi, hiệu quả; tận dụng tốt thời cơ, chủ động vượt qua mọi thách thức để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững.

Đồng thời, đối với công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, yêu cầu các sở, ngành, địa phương không lơ là với dịch Covid-19; quản lý thị trường để ổn định giá cả không để xuất hiện hàng gian, hàng giả; bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân; tập trung lo cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn, nhất là người dân vùng yếu thế, khó khăn./.

Theo Cổng TTĐT AG

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

HD GroupAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

26645154
Hôm nay
Tất cả
27582
26645154