Bài viết

Hướng dẫn chế độ chi tiếp khách nước ngoài

Vừa qua, đơn vị bà Bùi Liên có tiếp đón khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, theo yêu cầu đối ngoại đơn vị bà dự kiến tổ chức cho khách tham quan tại Hạ Long.

Bà Liên có tham khảo Điều 14 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 hướng dẫn "mức chi đưa đón khách từ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày đi tham quan theo các mức chi quy định tại Khoản 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư này và được áp dụng cho cả cán bộ phía Việt Nam tham gia đưa đoàn đi tham quan".

Theo bà Liên hiểu, quy định nêu trên chỉ được chi các nội dung tại Khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 ngoài ra các khoản chi khác như vé thắng cảnh, thuê hướng dẫn viên, thuê thuyền hoặc cano cho khách thăm quan thắng cảnh... thì không được chi. Bà Liên hỏi, bà hiểu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 14 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước quy định:

“Điều 14. Chi đưa khách đi tham quan

1. Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại của từng đoàn khách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định trong kế hoạch đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc đưa khách đi tham quan trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức.

2. Mức chi đưa đón khách từ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày đi tham quan theo các mức chi quy định tại Khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư này và được áp dụng cho cả cán bộ phía Việt Nam tham gia đưa đoàn đi tham quan. Số lượng cán bộ Việt Nam tham gia đoàn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì đón đoàn phê duyệt”.

Theo đó, căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại của từng đoàn khách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định trong kế hoạch đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc đưa khách đi tham quan trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức.

Đối với mức chi đưa đón khách từ nơi ở chính đến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày đi tham quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 nêu trên.

Đề nghị bà Liên nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

lich-cup-dien

Logo hội viên

BKAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitech

GoldenCityAnGiangCaLinhKhoMialienhe-quangcao

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Lượt truy cập

25255505
Hôm nay
Tất cả
8839
25255505