Bài viết

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh Nam Sông Hậu

Sáng ngày 19/6/2019, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh Nam Sông Hậu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trương Thị Ngọc Ánh dự và chủ trì Hội nghị.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm tích cực phối hợp tổ chức nhiều hình thức tuyền truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời đổi mới trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước định kỳ 3 tháng/1 lần. Chủ động phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo, chăm sóc gia đình có công; chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tiếp tục tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo, ” và các hoạt động  chăm lo đời sống nhân dân đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có bước phát triển mới gắn với thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm xây dựng kế hoạch hướng dẫn, triển khai trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và trong nhiệm vụ, hoạt động của các tổ chức thành viên về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22/01/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc chuyên đề; phối hợp chặt chẽ tổ chức nắm bắt, tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân. Công tác phản biện xã hội luôn được thực hiện thường xuyên bằng hình thức tổ chức hội nghị, đóng góp trực tiếp vào các dự thảo. Đồng thởi, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cho đại hội Mặt trận các cấp vừa qua đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, qua đó đã thể hiện dấu ấn và nhận được đánh giá quan trọng từ cấp uỷ địa phương. Nhiều đề xuất của Mặt trận, nhiều mô hình hay được hình thành và nhân rộng; vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM, tham gia phong trào ANTT trên địa bàn … Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị: về công tác tổ chức cán bộ, các tỉnh đã tổ chức đại hội, cần rà soát kỹ trình độ, nhiệm vụ phân công cán bộ, phân nhiệm vụ đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, cần chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho các cán bộ mới nhận nhiệm vụ. Riêng với các tỉnh chưa tổ chức đại hội, thì cần chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự, định hướng đại hội Mặt Trận về tuyên truyền nhiệm vụ của địa phương./.

Theo Cổng TTĐT AG

AtalinkGoldenCityAnGiangCaLinhKhoMia

lich-cup-dien

Liên kết Website

untitled1CongThongTinDoanhNghiep

Capturehuba

kigibaMDECCucHaiQuanAnGiang

 

 

 

Góc doanh nghiệp

DoiThoaiTrucTuyentthc2KienNghiDN3ttvtvDNCongCP

Logo hội viên

HD GroupAGICHAM-KIMCHIViettleAnGiangANTESCOAlphanamGroupVietGreenTourHTXDoanKetlogoagitechBK

Lượt truy cập

26648235
Hôm nay
Tất cả
399
26648235